El teu Psicòleg

 • Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València (2005 - 2010)
 • Màster en Psicologia i Gestió Familiar (2011) per la Fundació ADEIT de València
 • Diploma d'especialització en Mediació i Justícia Penal (2011) per la Fundació ADEIT  de València
 • Formació Terapia Floral de Bach (2013) per CEA-Nature Grupo de Formación de València
Col·laborador en diferents associacions sense ànim de lucre:       
 • ADAHMA (TDAH Marina Alta)
 • Coordinador del Voluntariat de la Federació Marina Alta Solidària


Com treballe la psicologia? 

La psicologia ha de servir en el dia a dia. Ha de ser una acompanyant que ens ajude a resoldre les dificultats que ens puguen sorgir per situacions diverses de la vida. 

El que vull és aconseguir que cada persona puga utilitzar les seues pròpies eines per prendre poder de decisió en cada moment. 

La psicologia ha de funcionar com una eina útil perquè ens faça més fàcil el dia a dia. Els conflictes que ens sorgeixen al llarg de la nostra quotidianitat són els que ens afecten i les actuacions hauran de dirigir-se cap a la seua resolució. 

El treball de la persona amb el professional ha d'estar enfocat a trobar el benestar i aconseguir un paper actiu en la seua pròpia vida. 

El tractament anirà dirigit a la comprensió del problema i delimitar-ne les causes. Al costat del professional, es poden trobar noves estratègies per enfrontar-se de una manera més efectiva. 

Cada persona és única i té les seues peculiaritats, per tant les sessions s'han d'adaptar a les seues necessitats i les seues peticions, sempre amb la guia del professional. 


Quines estratègies utilitze? 
 • Acceptació: hem d'acceptar el nostre moment, això implica donar-nos temps per treballar el malestar i dirigir cap a un benestar personal, tan gratificant, que li permetrà seguir evolucionant. 
 • Anàlisi del problema: treballant les causes i les implicacions que té en el dia a dia. Així es delimitarà la situació conflictiva i permetrà a la persona i al professional treballar conjuntament d'una manera més concreta. 
 • Reconceptualizació de les situacions: la ment es centra en una visió única, però plantejant la situació des d'una altra perspectiva, pot presentar-se davant la situació conflictiva amb una altra força que fins al moment no havia tingut en compte. 
 • Buscar alternatives: davant els conflictes personals, ha de trobar altres camins per seguir creixent com a persones i no quedar estancat en el problema. 
 • Visió positiva: de tota situació i de cada conflicte es pot extreure un aprenentatge. Així es pot fer que l'atenció se centri en aspectes que ens aportin un millor estat d'ànims. 
 • Tenir en compte les emocions, els pensaments i les conductes: la persona és un tot, per tant s'ha de tenir en compte el conjunt complet.


Seguidors