Una manera diferent de fer psicologia

La Psicologia del DIA A DIA
Juanjo Sala Soler PSICOLOGIA
nº col·legiat: CV11402

"Com a psicòleg el meu propòsit és fer de la psicologia una ferramenta útil per què ens faça més fàcil el dia a dia. Els conflictes que ens sorgeixen al llarg de la nostra quotidianitat són els que ens afecten i les actuacions s'hauran de dirigir cap a la seua resolució. El treball de la persona amb el professional ha d'estar enfocat a trobar el benestar i aconseguir un paper actiu en la seua pròpia vida"          juanjosalapsicologia@gmail.comSeguidors